Divendres de Dolor

18:30h.- Inici del Septenari amb el prec del Sant Rosari.

 

19:30h.- Solemne Eucaristia oferida per la Corporació de Granaders i finalització del Solemne Septenari a la Verge dels Dolors i nomenament de la Clavariesa d'honor Dª Rocio Gil i els granaders d'honor D. Fernando Giner, D. Jose Maria Chiquillo, la sociedad de Agricultores de la Vega y els clavaris de Sant Onofre.

Acabada la Missa, PROCESSÓ DEL DOLOR, amb la nostra imatge Dolorosa que serà portada pels seus costalers, pel següent itinerari:

Plaça Esglessia dels Àngels, Pintor Ferrandis, Plaça Verge Vallibana, Carrer dels Àngels, Carlos Ros, Escalante, Remonta,Pere Maça a la parroquia on finaliztarà l'acte

 

INDUMENTARIA: Pantaló, Faixa, Calcetins i Guants Blancs.

ACOMPANYAMENT MUSICAL: Banda de CC i TT “Ntra. Sra. del Redemptor-La Coma”.

                                             Societat Ateneu Musical del Port.

 

 

 

 18:30h.- Inicio del Septenario con el rezo del Santo Rosario.

 

19:30h.- Solemne Eucaristia ofrecida por la Corporació de Granaders y finalización del Solemne Septenario a la Virgen de los Dolores y nombramiento de la Clavariesa de Honor Dª Rocio Gil y los cofrades de honor D. Fernando Giner  D. Jose Maria Chiquillo, la Sociedad de Agricultores de la Vega y los Clavarios de San Onofre.

Acabada la Misa, PROCESIÓN DEL DOLOR, con nuestra imagen de la Dolorosa que este año sera portada por su cuadrilla de costaleros, por el siguiente itinerario:

Plaza Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Plaza Virgen Vallibana, Los Ángeles, Carlos Ros, Escalante, Remonta,Pedro Maza a la parroquia donde finalizará el acto

 

INDUMENTARIA: Pantalón, Fajín, Calcetines y Guantes Blancos.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de CC y TT “Ntra. Sra. del Redentor-La Coma”.

                                                   Sociedad Ateneo Musical del Puerto.

Está aquí: Home Programa de Actos Divendres de Dolor