Diumenge de Resurrecció

08:00h. Concentració de tots els  Confrares i els Personatges Bíblics per tal de realitzar l'ACTE DEL SANT ENCONTRE DE LA NOSTRA DOLOROSA AMB CRIST RESSUSITAT. Al finalitzar tornarem a depositar la nostra imatge Dolorosa a la Parroquia.

 

10:00h. Concentració a la Plaça dels Àngels per realitzar l'ACTE PROCESSIONAL DEL COMBREGAR D'IMPEDITS

Al acabar procedirem, a les 13:00h. des d'el Mercat del Cabanyal, a realitzar el DESFILE DE RESSURRECCIÓ amb el que finalitzarem els actes corresponents a aquest ejercici.

INDUMENTÀRIA: Pantaló, Faixí, Calcetins  i Guants Blancs amb la Careta incorporada al Gorro.

                          Finalitzat l'Encontre retirarem la Careta del Gorro.

ACOMPANYAMENT MUSICAL: Banda de CC iy TT “Ntra. Sra. del Redemptor-La Coma”.

                                             Societat Ateneu Musical del Port.

 

 

8:00h. Concentración de Cofrades y Personajes Bíblicos para proceder a realizar el ACTO DEL SANTO ENCUENTRO DE NUESTRA DOLOROSA CON CRISTO RESUCITADO. Al finalizar procederemos a depositar la imagen en la Parroquia.

 

10:00h. Concentración en la Plaza de los Ángeles para realizar el ACTO PROCESIONAL del COMULGAR DE IMPEDIDOS.

Al terminar procederemos, a las 13:00 horas desde el Mercado del Cabanyal, a realizar el DESFILE DE RESURRECCIÓN con el que terminaremos los actos correspondientes a este ejercicio.

 

INDUMENTARIA: Pantalón, Fajín, Calcetines  y Guantes Blancos con Careta incorporada en el Gorro.

                  Finalizado el Encuentro, retiraremos la Careta del Gorro.

 

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Banda de CC y TT “Ntra. Sra. del Redentor-La Coma”.

                                                             Sociedad Ateneo Musical del Puerto.

Está aquí: Home Programa de Actos Diumenge de Gloria